Velkommen til BareBrygg

For å gjøre ditt besøk her enklest mulig har vi laget en kort veiledning over hva som finnes hvor på sidene våre.

Per i dag er det to seksjoner som har innhold som er tilgjengelige for besøkende:

Seksjonene velges fra meny raden øverst.

Under seksjonen Ølklubben BareBrygg finner du innhold relatert til ølklubben med samme navn.
Her er det relativt lite innhold, men det ligger bla info fra et foredrag om Engelsk øl som ble holdt for en god stund siden. Det er og planer om mer innhold her, i form av andre presentasjoner av øl, men når dette kan komme er usikkert.

Seksjonen Brygge Klubben BareBrygg  har derimot fått en god del innhold etter hvert. Denne oppdateres jevnlig med både oppskrifter og logger fra byggingen våre. Etter hvert er disse nå også på vei til å få noe mer innhold i form av tekst og bilder.
Etter å ha valgt BareBrygge i toppen vil det forskjellige innholdet være tilgjengelig fra menyraden til høyre.

Takk for at du tittet innom!